Si veprojmë

Ne fokusohemi në shërbimin ndaj klientëve dhe ndaj kandidatëve për tregun kombëtar dhe ndërkombëtar.

Ne identifikojmë miksimin e duhur të talenteve, aftësive, pozicioneve dhe personaliteteve për t’iu përshtatur kërkesave të klientit tonë. Ne kemi punësuam një grup specialistësh të Burimeve Njerëzore që punojnë duke u bazuar në kërkesën e klientit dhe u sigurojmë atyre stafin që iu përshtatet.

Procesi i Rekrutimit

Sapo të kemi marrë një kërkesë zyrtare për punës ne kërkojmë kandidatë që mund t’i përshtaten kësaj kërkese.

Aplikantët shshqyrtohen dhe selektohen për intervistë nga stafi jonë. 

Procesi i shqyrtimit përfshin verifikimin e të gjithë dokumentacionit për t’u siguruar që kandidatët janë të besueshëm.

Ne zakonisht përzgjedhim 5 kandidatë për intervistën përfundimtare.

Intervistat përfundimtare kryhen nga klienti ynë, mundësisht në zyrën tonë kryesore në Tiranë

Pas përzgjedhjes ne fillojmë kontrollet e nevojshme për kandidatët: Kontrolli i identitetit, kontrolli i referencave, kontrollet mjekësore, dokumentacioni i ambasadës dhe dokumentacioni i udhëtimit.

Ne kemi një menaxher të marrëdhënieve me klientin si një pikë kontakti për lidhjen me klientët dhe punonjësit pas punësimit. Menaxherët e marrëdhënieve me klientin janë në dispozicion 27/7.